MORE ABOUT OUR NATURAL CBD PRODUCTS

% CBD

 

 

 

Er wordt veel gesproken over percentages CBD (cannabidiol) op het CBD olieplatform en even zoveel beloftes worden er gedaan. Er wordt veel onderzoek naar gedaan maar er is nog veel onduidelijkheid.

Veel bedrijven springen in op de vraag van de consument en willen mensen toch een bepaalde zekerheid geven door een percentage CBD te vermelden op hun producten. Sommige mensen met klachten hebben goede resultaten behaald

en houden zich vast aan het merk of het vermelde percentage op hun flesje en dat is natuurlijk prima,

want als iets werkt dan werkt het, simpel.

 

CBD kristallen

Steeds meer bedrijven willen graag een graantje. Daarom wordt er ook zo gestunt met percentages waaraan heel veel

mensen inmiddels vervolgens waarde zijn gaan hechten uit onwetendheid.

Daarop wordt veelal ingespeeld en zo kunnen de prijzen opgeschroefd worden.

Veel olie van industriële hennep wordt vaak gemanipuleerd met CBD kristallen zodat het percentage hoger ligt,

maar wat meestal geen merkbaar extra effect oplevert omdat in deze geconcentreerde CBD kristallen niet alle

cannabinoïden, die een welzijnsbevorderende interactie met elkaar hebben,

in de optimale verhouding CBD/THC vertegenwoordigd zijn zoals die in de plant voorkomen.

Maar als er vraag naar is in de markt dan wordt er uiteraard gehoor aan gegeven.

Ook wij kunnen gemakkelijk kristallen kopen maar weigeren om aan dit circus mee te doen omdat we dan meegaan in de onwetendheid van de consument waarvan we voor ons gevoel dan misbruik zouden maken.

 

Percentage van ons hennepblad

Het hennepblad die wij gebruiken is ‘rauw’, wat wil zeggen; direct van het land, gemalen en verder onbewerkt.

Vervolgens wordt het blad gedecarboxyleerd (= een proces waarbij het blad in wordt blootgesteld aan een bepaalde temperaturen wat invloed heeft op de werkzaamheid) met zeer lage temperaturen zodat het blad in rauwe staat

blijft en de belangrijke cannabinoïde CBDA zoveel mogelijk behouden blijft. CBDA wordt bij hogere temperaturen

omgezet in CBD maar er gaan daarmee ook andere werkzame stoffen verloren.

Tot nu toe is onze ervaring dat het meest succes behaald wordt met rauw blad.  

Uit bovenstaande blijkt dat we geen uitspraken kunnen doen over het percentage van de zelfgemaakt olie.

En als het goed werkt dan is het wat ons betreft niet nodig om mensen te overtuigen middels percentages

want die zeggen lang niet alles is gebleken. Onze ervaring is dat mensen vaak vasthouden aan een bepaald percentage

en later blijkt dat ze onnodig veel betaald hebben omdat een lager of onbekend percentage ook werkt.

Andersom gebeurt ook, niet bij iedereen werkt dit voedingssupplement naar tevredenheid net als zoals dat het geval is bij bijvoorbeeld homeopathische middelen of medicijnen, omdat ieder mens en kwaal uniek is.

Homeopathie staat erom bekend dat veel werkzame stoffen pas werkzaam worden na verdunning van 50.000 keer en vervolgens niet meer traceerbaar zijn. In de Oudheid, toen men ook hennep in olie gebruikte en waarvan

we onze methode hebben afgeleid, kende men geen cannabinoïde percentages maar werd er gekeken naar resultaat.

Ook wij gaan uit van de kracht van de natuur in combinatie met het zelf genezend vermogen van ons lichaam. 

Een plant is niet ‘te dwingen’ tenzij mensen ingrijpen door het zaad, de plant of het eindproduct te manipuleren.

Van manipulatie (denk aan GMO gewassen) is de wereld echter niet beter geworden naar onze mening. 

Wij laten de plant daarom zoals de natuur haar bedoeld heeft; met de authentieke verhoudingen van CBD en de verschillende andere cannabinoïden en het lage gehalte THC ,die daarin in een optimale verhouding voorkomen.

 

Disclaimer; bovenstaande is uitsluitend een advies dat is ontstaan door ervaringen uit de praktijk. Bovenstaande dient te nimmer als vervanging van doktersbezoek of –advies gezien te worden. Raadpleeg altijd de huisarts in geval van klachten of twijfel. Wij gaan ervan uit dat u uw eigen research gedaan heeft op het gebied van de eigenschappen en toepassingen voor het gebru